Sport en cultuur voor alle leeftijden

Voor kinderen van 0-18 jaar was er al een regeling om lidmaatschap en attributen voor sportieve of culturele activiteiten te ontvangen via het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Dit jaar is de gemeente Leiden ook aangehaakt bij het Volwassenenfonds Sport en Cultuur, zodat deze activiteiten nu ook voor volwassenen met een smalle beurs beschikbaar zijn. Denk […]