Missie en visie

Stichting Voedselbank Leiden e.o. helpt mensen die niet genoeg geld hebben om iedere dag een volledige maaltijd op tafel te zetten. Wij zamelen levensmiddelen in en stellen deze gratis ter beschikking aan huishoudens die, tijdelijk, onvoldoende in hun levensbehoefte kunnen voorzien.

In de regio Leiden maken ruim 600 huishoudens gebruik van de voedselbank, dit zijn zo’n 1600 personen waarvan ruim een derde kinderen onder de 18 jaar.

Wij werken samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Leveranciers en particulieren doneren hun overschotten die ze niet meer kunnen gebruiken of verkopen. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden en gaan we voedselverspilling tegen.

Voedselbank Leiden werkt met 95 onbetaalde vrijwilligers en is afhankelijk van derden (in geld, natura en in goederen) om onze doelstellingen te realiseren.

Onze kernwaarden

  • We werken uitsluitend met vrijwilligers.
  • We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt.
  • We verstrekken het gedoneerde voedsel uitsluitend aan onze klanten.
  • We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel en verdelen dit zo eerlijk mogelijk.
  • We behandelen onze klanten en elkaar met respect.
  • We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’).
  • We zijn transparant in onze verantwoording.