Privacy statement

Privacy statement Voedselbank Leiden

De Voedselbank helpt mensen in Nederland die (ver) onder de armoedegrens leven door ze tijdelijk te voorzien van gratis voedselpakketten. Bij de Voedselbank vinden we het respecteren van privacy erg belangrijk. Daarom willen wij je in dit document informeren over hoe wij je persoonsgegevens bewaren en gebruiken (‘verwerken’).

Persoonsgegevens

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de Voedselbank persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

  • Zo zullen we, wanneer je een aanvraag doet om klant te worden van de Voedselbank, in elk geval vragen om je contactgegevens, geboortedatum, inkomen, gezinssamenstelling en daarbij behorende uitgaven.
  • Wanneer je als vrijwilliger bij de Voedselbank wil meehelpen, zullen wij je contactgegevens, je motivatiebrief en de gegevens uit je cv verwerken.
  • Ook verwerken wij ook je contactgegevens als je leverancier bent van de Voedselbank.
  • Als je een donatie doet aan de Voedselbank verwerken wij je naam, contactgegevens en bankrekeningnummer, en eventueel of je wil dat je donatie anoniem blijft.
  • Wanneer je je aanmeldt voor de nieuwsbrief van de Voedselbank, zullen wij je naam en e-mailadres verwerken. En als je met ons communiceert per email, hebben wij natuurlijk je e-mailadres in onze computers.
  • De website van onze voedselbank maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine bestandjes die met de  pagina’s van de website worden meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer worden opgeslagen. Wij gebruiken cookies om instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kunt deze cookies uitzetten via de browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden. Cookies kun je alleen zelf verwijderen, aangezien deze op je eigen computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van de browser.
  • Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Als je je wil afmelden, download en installeer de add-on voor de browser. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt maar deels meegegeven, waardoor tracering nagenoeg onmogelijk is. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
 

Verwerking gegevens

De Voedselbank draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van persoonsgegevens, waarbij we ons altijd houden aan de eisen uit de privacywetgeving. Zo zullen we gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is en ook zullen we gegevens niet delen met derden, tenzij dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is of wij hiervoor vooraf uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen. Je toestemming kun je altijd intrekken.

We zullen passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens bij ons veilig zijn en dat misbruik van deze gegevens zo goed mogelijk voorkomen wordt. De toegang tot persoonsgegevens is afgeschermd voor onbevoegden. Daarnaast zullen we onze beveiligingsmaatregelen regelmatig controleren en waar nodig updaten, zodat gegevens altijd goed beveiligd zijn. Persoonsgegevens zullen we niet langer dan noodzakelijk bewaren. In de meeste gevallen betekent dit dat de gegevens zullen worden bewaard totdat je niet langer van één van onze diensten gebruik maakt of bij ons betrokken bent.

Rechten

Op grond van de wet heb je het recht op inzage van de persoonsgegevens zoals die bij ons bekend zijn. Daarnaast heb je het recht om je persoonsgegevens te laten wijzigen indien je gegevens bij ons niet correct geregistreerd zijn. Ook heb je op grond van de wet het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die bij ons bekend zijn, zodat je deze gegevens bijvoorbeeld gemakkelijk kunt aanleveren bij een andere instantie.

Wanneer je persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt, zullen wij ze uit onze bestanden verwijderen. Wanneer wij naar jouw mening dit uit onszelf niet voldoende (snel) hebben gedaan of wanneer wij naar jouw mening persoonsgegevens onjuist zouden hebben verwerkt, heb je het recht om ons te vragen de verzamelde persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze systemen. Je persoonsgegevens zullen dan niet langer bij ons bekend zijn.

Je hebt voorts op grond van de wet de mogelijkheid om de verwerking van je persoonsgegevens door ons tijdelijk stil te laten zetten (dit is het recht op beperking). We mogen dan gedurende deze periode je persoonsgegevens slechts beperkt verwerken.

Onder bepaalde omstandigheden heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verdere verwerking van je persoonsgegevens door het recht van verzet in te roepen. Dit is onder meer mogelijk wanneer je bezwaar hebt tegen de verwerking van je persoonsgegevens in het kader van direct marketing of statistisch onderzoek.

Vragen & klachten

Als er na het doornemen van deze verklaring iets niet duidelijk is over de manier waarop wij omgaan met je persoonsgegevens, wanneer je gebruik wil maken van één of meer van de beschreven rechten, of wanneer je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door ons, neem dan contact op via onderstaand adres:

Voedselbank Leiden
Willem Barentszstraat 37
2315 TZ Leiden
paula@voedselbankleiden.nl

Mochten we samen niet tot een passende oplossing komen dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. We raden je in dat geval aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen om te zien hoe je het best contact met deze toezichthouder kunt opnemen.