Integriteit en Vertrouwenspersonen

Integriteitscode

Wij vinden integer werken heel belangrijk. Dat geldt zeker voor het werken met onze klanten die kwetsbaar zijn door de positie waarin ze terecht zijn gekomen. Als gezamenlijke voedselbanken in Nederland hebben wij daarom een aantal regels opgesteld over hoe wij de integriteit van ons werk kunnen bevorderen en bewaken. Speciale aandacht hebben wij daarbij voor ongewenst gedrag van medewerkers. Kijk hier voor de landelijke Integriteitscode die door onze organisatie van harte wordt onderschreven en die wij ook binnen onze organisatie actief uitdragen.

Vertrouwenspersonen

Bij het werken voor de voedselbank kun je als vrijwilliger te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie en geweld op de werkvloer. Je kunt natuurlijk met je probleem naar een coördinator of bestuurslid toegaan. Maar soms bestaat de behoefte om met iemand anders, meer anoniem, vertrouwelijk te praten. Daarvoor hebben wij twee vertrouwenspersonen waarvan iedere vrijwilliger van onze organisatie gebruik kan maken.

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en adviseert. De vertrouwenspersoon vertelt niemand dat er contact is gezocht tenzij de vrijwilliger daarmee heeft ingestemd. Samen met jou bekijkt de vertrouwenspersoon wat er nodig is, zodat jij jouw werk als vrijwilliger weer veilig en met plezier kunt doen. Jij houdt zelf de regie over het proces; de vertrouwenspersoon staat je daarin bij.

De vertrouwenspersoon is er ook voor andere misstanden, zoals (vermoedens van) diefstal, fraude en oneerlijk verdelen van voedsel. Maak er zo nodig gebruik van.

Bij Voedselbank Leiden hebben we twee vertrouwenspersonen:

Renée Wap

Geboren 3 april 1950. Coach, trainer, facilitator.
Communicatie trainingen, Train de trainer programma’s, teambuilding, strategiesessies, internal branding programma’s (ook internationaal). Coaching individuen en teams. Ruime ervaring vrijwilligerswerk: Telefonische Hulpdienst, ShelterBox (interne communicatie, presentaties, introductiedagen, bestuurslid Vrijwilligers, internal branding ShelterBox International), War Child (coaching en training interne organisatie), project Gambia ( Hospitality training hotelpersoneel), jaarlijks Kerstspel Oegstgeest (organisatie en choreografie), Issoria Hospice & Thuis (sinds maart 2020 actief als thuisvrijwilliger palliatieve zorg, lid PR commissie)

Telefoon +31(0)6 28 02 46 64
Stuur haar een mailtje

Karel van Schie

Geboren in 1952. Veel voedselbankers zullen mij nog wel kennen: van medio 2014 tot medio 2022 was ik bestuurslid bij Voedselbank Leiden. De ontwikkelingen in voedselbankland volg ik nog steeds
met interesse. Voordat ik bij de Voedselbank kwam was ik 5 jaar bestuurslid van de stichting Zuiver Afrikaans Water. In een verder verleden was ik een aantal jaren bestuurslid van de Leidse
tafeltennisvereniging Scylla.

Mijn werkzame leven begon ik als docent natuurkunde. Dit deed ik 6 jaar waarvan de laatste 3 jaar op een avondschool. In de laatste periode deed ik de studie Bedrijfskunde en ben ik daarna uit het
onderwijs gegaan. Na 3 jaar te hebben gewerkt bij de Consumentenbond werkte ik 25 jaar bij de ING en haar voorlopers in managementfuncties. Na mijn ING periode werkte ik 5 jaar als ZZP-er. In die tijd was ik o.a. docent bedrijfskunde- en ICT-vakken op de Open Universiteit, Haagse Hogeschool en NCOI.

Telefoon +31(0)6 12 05 22 10
Stuur hem een mailtje