Integriteit en Vertrouwenspersonen

Integriteitscode

Wij vinden integer werken heel belangrijk. Dat geldt zeker voor het werken met onze klanten die kwetsbaar zijn door de positie waarin ze terecht zijn gekomen. Als gezamenlijke voedselbanken in Nederland hebben wij daarom een aantal regels opgesteld over hoe wij de integriteit van ons werk kunnen bevorderen en bewaken. Speciale aandacht hebben wij daarbij voor ongewenst gedrag van medewerkers. Kijk hier voor de landelijke Integriteitscode die door onze organisatie van harte wordt onderschreven en die wij ook binnen onze organisatie actief uitdragen.

Vertrouwenspersonen

Bij het werken voor de voedselbank kun je als vrijwilliger te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie en geweld op de werkvloer. Je kunt natuurlijk met je probleem naar een coördinator of bestuurslid toegaan. Maar soms bestaat de behoefte om met iemand anders, meer anoniem, vertrouwelijk te praten. Daarvoor hebben wij twee vertrouwenspersonen waarvan iedere vrijwilliger van onze organisatie gebruik kan maken.

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en adviseert. De vertrouwenspersoon vertelt niemand dat er contact is gezocht tenzij de vrijwilliger daarmee heeft ingestemd. Samen met jou bekijkt de vertrouwenspersoon wat er nodig is, zodat jij jouw werk als vrijwilliger weer veilig en met plezier kunt doen. Jij houdt zelf de regie over het proces; de vertrouwenspersoon staat je daarin bij.

De vertrouwenspersoon is er ook voor andere misstanden, zoals (vermoedens van) diefstal, fraude en oneerlijk verdelen van voedsel. Maak er zo nodig gebruik van.

Bij Voedselbank Leiden hebben we twee vertrouwenspersonen:

Bert Mulder

Geboren 19 april 1944. Elektrotechnisch ingenieur en hydrograaf. Werkzaam geweest in de maritieme industrie, bagger, natte waterbouw en scheepsbouw. Veel projecten in Nederland gedaan, maar nog meer in het (verre) buitenland en daarmee veel kennis opgedaan van diverse culturen. Daarnaast veel vrijwilligerswerk gedaan, Kerk (diaken en ouderling), gastheer in een inloopcentrum in Transvaal, Voedselbank (voorzitter Haaglanden), Vredesbeweging, Oikocredit (promoten van microkredieten), PUM (Programma Uitzending Managers), etc.

Telefoon 06-196 290 78 / 071-7851020
Stuur hem een mailtje

Marjanne Mulder-Roukema

Geboren 19 september 1948, verpleegkundige, specialisatie  IC/CCU-verpleegkundige. Diverse ziekenhuizen werkzaam geweest, Tulp in Amstelveen, Bethel in Delft, Rodekruis in Den Haag en Bronovo, waar geëindigd bij de hartrevalidatie. Na pensionering werkzaam geweest in de thuiszorg als verpleegkundige. Veel vrijwilligerswerk, op de basisschool van de kinderen ouderraad, Vredesbeweging, in de kerk WOZ (Werkgroep Ontwikkeling Samenwerking), Voedselbank (cliëntenadministratie Haaglanden) en nu begeleiding oudere Marokkaanse dames.

Telefoon 06-162 722 23 / 071-7851020
Stuur haar een mailtje