Stichting Present steunt Voedselbank

Doortje van Helden van stichting Present overhandigt aan Eveline Idema van Voedselbank Leiden een krat met ingezamelde producten. Present heeft voor ons een zeer succesvolle inzameling gedaan in 20 wijken verspreid over  Leiden en Oegstgeest. Op privé-adressen werden kratten neergezet die door de wijkbewoners konden worden gevuld. De opbrengst was geweldig! Er zijn 160 kratten met houdbare producten voor onze klanten ingezameld. De actie is inmiddels geleden gestopt.

De actie van Present is des te meer een succes, omdat Present door de coronacrisis zelf ook minder vrijwilligers tot haar beschikking heeft.
Stichting Present slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Deel dit bericht op sociale media