Uitdeelpunt Zuid West

Adres uitdeelpunt ZuidWest

Opstandingskerk
Aerent Bruunstraat 1
2321 ED Leiden
Tel. 06- 192 464 08
algemeen@voedselbankleiden.nl

Openingstijden

Donderdag 14.00-16.00u